Voorwaarden en bepalingen | Keepgo

Voorwaarden en bepalingen

1. Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op al onze diensten die direct of indirect (via distributeurs) online, via elk mobiel apparaat, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door onze website of een van onze applicaties te openen, te bekijken en te gebruiken via welk platform dan ook (hierna gezamenlijk de "website" genoemd) en/of door een bestelling te voltooien, erkent u en gaat u ermee akkoord de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. Onderstaande voorwaarden en de privacyverklaring.

Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving over auteursrechten en handelsmerken.

Speciale aanbiedingen via verschillende zakenpartners kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten. In dergelijke omstandigheden prevaleren die speciale voorwaarden.

© Keepgo® is een geregistreerd handelsmerk. 2021 - Alle rechten voorbehouden

2. Gebruik vergunning

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Keepgo te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een vergunning, geen overdracht van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Keepgo te decompileren of reverse engineeren;
  4. verwijder copyright of andere eigendom vermeldingen van het materiaal; of
  5. breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.
 2. Deze vergunning wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Keepgo worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze vergunning, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van Keepgo wordt geleverd "zoals het is". Keepgo geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom, of andere schending van rechten. Verder geeft Keepgo geen garanties en doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite, of anders gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld. Partnernetwerken in landen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Keepgo worden gewijzigd.

4. Beperkingen

Keepgo of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Keepgo te gebruiken, zelfs als Keepgo of een door Keepgo geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van Keepgo verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Keepgo garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Keepgo kan altijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. Keepgo verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Keepgo heeft niet alle sites die zijn gelinkt aan zijn internetwebsite gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Keepgo de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Keepgo kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim over de website van Keepgo valt onder de wetten van de staat Israël, zonder rekening te houden met botsende wettelijke bepalingen. Bovendien is deze overeenkomst onderworpen aan toepasselijke buitenlandse wetten en tarieven.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

  We zijn toegewijd om onze zaken uit te voeren in overeenstemming met deze keuzes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

  © 2021 Keepgo®. Alle rechten voorbehouden.